Jednorázová investice Smart Invest 2018

Z důvodu velkého zájmu jsme se rozhodli vyjít vstříc těm našim klientům, kteří nestihli využít naši květnovou nabídku a nabízíme unikátní možnost si tento produkt sjednat i v období od 15. do 30. června 2018, tj. s počátkem pojištění od 01. července.

Veškeré ostatní podmínky (včetně konce pojištění k datu 01. 05. 2025) zůstávají beze změny. Tj. stále se jedná o produkt jednorázového indexově vázaného životního pojištění Smart Invest 2018 s podmíněnou garancí. Část pojistného určená k investici bude plně participovat přes úvěrový certifikát na ziscích z investování do indexu EURO STOXX 50 a to až do výše 51 % (při růstu hodnoty indexu o 51% a více, detaily o podmínkách budou uvedeny v dokumentu Informace o investiční strategii v produktu Smart Invest 2018).


Kromě tohoto zhodnocení poskytuje UNIQA v produktu pojistnou ochranu pro případ úmrtí ve výši 1% z jednorázového pojistného a pro případ úrazu se závažnými trvalými následky (poškození organismu 50 % nebo více) ve výši uhrazeného jednorázového pojistného, maximálně však 2 000 000 Kč. Mimořádná nabídka potrvá jen do vyčerpání tranše určené na tento účel.

Minimální investovanou částkou může být už 30.000 korun.

Vzhledem k omezenému rozsahu a krátkému upisovacímu období je možné návrhy sepisovat pouze s rezervací požadované částky na stránkách UNIQA pojišťovny. Pouze u takto zarezervované částky/klienta máte jistotu, že bude do pojištění přijat. Teprve pokud nebude do 30. června takto rezervována celá výše tranše, budou následně přijímány návrhy neregistrovaných klientů.

 

Jak mohu produkt získat?
Obraťte se ve výše uvedeném období na naši nejbližší pobočku UNIQA.

FAQ

Jakým způsobem je zhodnocení garantované?
Produkt je indexovaně vázané životní pojištění a dosažené zhodnocení je odvozeno od vývoje indexu EURO STOXX 50. Klientovi je poskytována garance participace na příznivém vývoji tohoto indexu (ve smyslu dokumentu Informace o investiční strategii v produktu Smart Invest 2018). V případě nepříznivého vývoje indexu je klientům poskytována podmíněna garance na plnění na konci pojistné doby ve výši 100 % z investice (investice = jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek). Tj. pouze v případě předčasného zániku tohoto podkladového aktiva může dojít k tomu, že klient nedostane zpět investované finanční prostředky. Garantem je investiční společnost Goldman Sachs International, Londýn, Velká Británie.


Mohu prostředky předčasně vybrat?
Prostředky nelze předčasně vybrat, smlouvu je možné pouze předčasně ukončit s výplatou tzv. odkupného. Při takovém předčasném ukončení je výplata krácená o odkupní poplatek, nanejvýš 5 % (ve smyslu sazebníku poplatků).


Jaké je tedy skutečné zhodnocení pro klienta?
Znamená to tedy, že pokud hodnota indexu EURO STOXX 50 bude k 2. 5. 2025 nižší, než k 2. 5. 2018, dostane klient celou část investovaného pojistného zpět. Pokud během výše uvedeného období index vzroste o 0,01-51 % bude klientovi na konci vyplacena část investovaného pojistného navýšená přesně o toto zhodnocení. Pokud vzroste hodnota indexu o více než 51 %, bude část pojistného určená k investici zhodnocena o 51 %, tedy o 6,14 % p.a. (resp. 5,83 % p.a. z celého zaplaceného pojistného před odečtením poplatků a pojistného určeného ke krytí rizika úmrtí a trvalých následků).


Dostanu celou částku, nebo budu muset platit nějaké další daně a poplatky?
Výplata pojistného plnění při dožití, resp. výplata odkupného podle současných předpisů podléhá dani ve výši 15 % z rozdílu mezi výplatou a zaplaceným pojistným. 

 

Prostředky, které chci investovat, nemám aktuálně k dispozici, mohu investovat později za těchto zvýhodněných podmínek?
Ne.

 

 

Pokud se chcete zeptat na něco jiného k produktu, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: zivot@uniqa.cz, nebo na telefonním čísle 488 125 125.