Jak nahlásit a sledovat vzniklou škodu?

 

Nahlášení online trvá v řádu minut.

Co potřebuji pro nahlášení škody?

 • Číslo smlouvy
 • Údaje o škodě (kdy a co se stalo)
 • Údaje o účastnících

Kdy je třeba nahlásit škodu?

 • V případě úrazu: nejpozději do 10 dnů
 • V případě denních dávek při pracovní neschopnosti: v době od počátku pracovní neschopnosti do konce karenční lhůty (karenční lhůta je uvedená v pojistné smlouvě; nárok na dávky vzniká až po jejím uplynutí)

Jak probíhá proces vyřízení škody?

 • Po nahlášení obdržíte číslo škody. Na e-mailovou adresu vám zašleme potvrzení o registraci škody.
 • Po přidělení čísla škody můžete proces jejího vyřízení sledovat on-line. Přes on-line portál můžete zároveň vkládat dodatečné dokumenty potřebné pro vyřízení škody.
 • Pojistné plnění je splatné do 15 dnů od ukončení šetření (jakmile pojišťovna sdělí jeho výsledek oprávněné osobě).

 

Není vám něco jasné? Napište nám na e-mail: likvidace.osoby@uniqa.cz, ozveme se vám zpět.

Jaké formuláře a dokumenty jsou potřeba?

Denní odškodné za dobu léčení úrazu


Trvalé následky úrazu

 • Formulář Konečná lékařská zpráva - tento formulář vám zašleme na vyžádání společně s pokyny k vyplnění. V žádosti je vždy nutné uvést číslo pojistné smlouvy nebo rodné číslo pojištěného a datum úrazu. Kontaktujte nás na e-mail: likvidace.osoby@uniqa.cz nebo telefonicky na číslo 488 125 125.


Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti


Pojištění nemocničních denních dávek


Pojištění při ošetřování člena rodiny

 • Oznámení o škodě: ošetřování člena rodiny
 • Kopie lékařských zpráv z léčení a kontrol u ošetřujícího lékaře
 • Kopie Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), které vystavilo příslušné zdravotnické zařízení (nebo ošetřující lékař), počátek a ukončení ošetřování
 • Potvrzení zaměstnavatele, že zaměstnanec v době ošetřování dítěte nepracoval
 • Potvrzení o čistém přijmu nebo kopie daňového přiznání (za minulý rok)


Pojištění úvěrů

 • Škodu hlaste na telefonu 488 125 125. Seznam požadovaných dokladů vám upřesníme následně.


Pojištění přerušení provozu

 • Po nahlášení škody vám upřesníme, jaké dokumenty je potřeba dodat.