Jak nahlásit a sledovat vzniklou škodu?

 

Nahlášení online trvá v řádu minut.

Pomoc při havárii

Volejte asistenční linku UNIQA: +420 221 586 679 
 
 • Asistenční služby můžete využít vždy, pro účely majetkového pojištění, kdy se jedná o stav nouze, který vyžaduje okamžité opatření pro zmírnění možné škody.
 • Asistenční služba  HOME ASSISTANCE má informaci  jaký rozsah asistenční služby máte sjednaný.

Co potřebuji pro nahlášení škody?

 • Údaje o smlouvě
 • Údaje o škodě ( kdy kde a co se stalo)
 • Údaje o účastnících a poškozeném majetku

Jak postupovat při vzniku škody?

 • Pokud máte podezření, že došlo ke spáchání trestného činu nebo pokusu o něj, přivolejte policii ČR.
 • Zabezpečte, aby se škoda dále nezvětšovala (např. uzavření přívodu vody, provizorní oprava  střešní krytiny).
 • Zdokumentujte vzniklou škodu (pořiďte fotografie všech poškozených věcí vcelku i detailně, a dále celkový pohled na místo škody)
 • Pokud je to možné, vyčkejte s celkovou opravou nebo s odstraňováním zbytků poškozených věcí na pokyny pojišťovny
 • Nahlašte UNIQA pojišťovně vznik škody a postupujte podle jejích pokynů, a to ihned po škodě (nejpozději do 30 dnů)
 • pořizovací doklad, kupní smlouva, potvrzení o zaplacení
 • doklady za opravu poškozené věci (např. faktura, paragon)
 • doklad o neopravitelnosti nebo neekonomičnosti opravy poškozené věci od specializované odborné firmy
 • odborná dobrozdání a posudky

Jak probíhá proces vyřízení škody?

 • Po nahlášení škody obdržíte její číslo a pokyny k dalšímu postupu (e-mailem nebo telefonicky).
 • Podle typu a rozsahu škody vás kontaktuje technik kvůli prohlídce škody. Případně obdržíte seznam dokladů a dokumentace, které je potřeba dodat.
 • Po přidělení čísla škody můžete proces jejího vyřízení sledovat on-line a také vkládat požadované dokumenty.
 • Po doložení všech potřebných dokumentů likvidátor posoudí nárok a vyčíslí škodu.
 • Po ukončení šetření vás informujeme dopisem (případně i telefonicky) o výši pojistného plnění a způsobu provedení platby.
 • Není vám něco jasné? Napište nám na email ​​likvidace.majetek@uniqa.cz, ozveme se vám zpět.

Pojistné plnění za škodu lze vypořádat dvěma způsoby:

 • Rozpočtem nákladů na opravu (náklady vypočítáme automatizovaným výpočtovým systémem s využitím ceníků stavebních prací, internetových ceníků apod.).
 • Na základě předložení dokladů o úhradě za provedené práce za účelem odstranění škody odbornou firmou (dodavatelsky). V tomto případě nejprve zašlete likvidátorovi návrh na provedení opravy formou položkového rozpočtu (výpis položek k opravě včetně předpokládaných nákladů na opravu).

Další možnosti nahlášení

 • E-mailem: ​​likvidace.majetek@uniqa.cz (velikost příloh je max. 10 MB)
 • Poštou - vytištěným formulářem: přehled souvisejících formulářů naleznete níže (po vyplnění a podpisu zašlete formulář spolu s podklady ke škodě poštou na UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 Praha 6 nebo faxem na číslo +420 225 393 777)